Stacionární sací zařízení

Centrální vysavač s potrubním rozvodem

Stacionární sací zařízení sestává z centrální sací jednotky, filtračnho odlučovače, případného předodlučovače bez filtru (pro zachycení hrubých částic) a potrubního rozvodu s jednotlivými připojovacími místy, který slouží pro dopravu nasátého materiálu z místa, kde je třeba provádět čistící práce a sacím zařízením.

Materiál je odsáván z jednotlivých přípojných míst a shromažďován v odlučovači, odkud je vypouštěn do příslušného zásobníku, nebo navazující technologie.

Specifikace

  • výkon motoru 5 až 160kW
  • nasávané množství vzduchu až 8000 m3/h
  • dosahovaná hodnota podtlaku až 90%
  • možná protivýbuchová ochrana dle ATEX
  • kompletní elektronické ovládání pro zcela automatický provoz zařízení

Sací zařízení a potrubní rozvod jsou vždy navrhovány podle potřeb a přání zákazníka.

 

Další informace:


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |