Potrubní rozvody

Instalován mezi prostory určenými k čištění a centrálním vysavačem

 

Použití stacionárního sacího zařízení s potrubním rozvodem umožňuje snadné provádění periodických čistících prací, s maximální efektivitou. Pracovníci pouze napojí krátkou pracovní hadici na připojovací ventil a mohou započít s odsáváním. Odpadá tedy nutnost pokládání velkého množství hadic.

  • potrubní rozvod umožňuje provádět sací práce na velkou vzdálenost
  • instaluje se všech prostorách určených k čištění
  • umožňuje velkou operativnost při provádění čistících prací
  • velmi rozsáhlé rozvody se rozdělují na několik menších sekcí
  • připojovací místa jsou umístěna tak, aby byla co nejblíže místu periodického čištění a snadno přístupná pro připojení sacích hadic.

 

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |