Filtrační odlučovače

Pro odloučení odsáváného materiálu z proudu dopravního vzduchu

 

Filtrační odlučovač je vyztužená nádoba v jejíž horní části se nachází mechanický odlučovač hrubých kusů a tkaninový kapsový filtr, zachycující jemné částice. Spodní část odlučovače tvoří sběrný prostor pro odsátý materiál, který je vypouštěn otevřením vrat, klapky, šoupěte (dle konkrétního modelu odlučovače a potřeb zákazníka). Celá nádoba filtračního odlučovače je umístěna na ocelové podpěrné konstrukci.

 


 

typy BEAS / BEAST / BSATS / BEASL / BEATL / BSATL

  • filtrační plocha 5 až 45m2
  • očišťování kapes zpětným proplachem (systém ATM) nebo pulzy stlačeného vzduchu (systém JET)
  • objem sběrného prostoru až 2m3
  • místo kónického dna mohou být vyprazdňovací vrata
  • různé druhy filtračních tkanin v závislosti na vlastnostech nasávaného materiálu
  • jednotlivé kapsy tkaninového filtru jsou ve formě kazet (snadná výměna konkrétní kapsy)
  • protivýbuchová ochrana dle ATEX
  • podle konkrétních podmínek jsou pod filtrační odlučovač montována různá vynášecí/vypouštěcí zařízení
Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |