Možnosti použití

od běžného úklidu až k odstraňování následků poruch

 

Dnešní doba klade velký důraz na ekonomii, ekologii provozu a v neposlední řadě i bezpečnost práce. Proto nabývá stále větší důležitosti udržení pracoviště v čistotě, zajištění funkčnosti a kvality výrobního procesu. Používání sacího zařízení významným způsobem ulehčuje a zefektivňuje čistící práce.

 

Sací zařízení DISAB a DISAB-TELLA umožňují rychlé odstraňování materiálu z obtížně přístupných míst a jeho shromáždění v požadovaném zásobníku. Tento materiál je možno předat k likvidaci, či ho navrátit zpět do výrobního procesu.

 

Typické čistící práce:

 • čištění podlah, plošin a podest
 • dočišťování vagonů
 • vyprazdňování jímek a šachet
 • čištění jeřábových drah
 • atd…

V případě odstraňování následků provozních poruch umožňuje použití sacího zařízení výrazně rychlejší obnovení výrobního procesu. Ať se jedná například o odstraňování závalů:

 • pod a uvnitř sil a výsypek
 • pod pasovou dopravou
 • uvnitř kouřovodů
 • uvnitř technologických zařízení
 • atd….

Odsávat je možno materiály:

 • sypké i tekuté
 • hrubé i jemné
 • nevýbušné i výbušné
 • neškodné i zdraví škodlivé

Běžně odsávatelné materiály:

 • aktivní uhlí
 • brusný prach
 • cement
 • formovací písek
 • granuláty
 • kaly
 • kapaliny
 • písek
 • popílek
 • řezné kapaliny
 • suť
 • štěrk
 • tryskací materiál
 • třísky
 • uhelný prach
 • uhlí
 • vápno
 • voda
 • zbytky zdiva
 • atd....

Materiál lze shromáždit:

 • v otevřeném kontejneru,
 • na korbě nákladního auta
 • v přistavené cistěrně
 • v 200 litrovém sudu
 • v sile
 • v textilním kontejneru (BigBag) 
 • na skládce
 • nebo vyprazdňovat na pasovou dopravu
 • atd...
 • Kontaktujte nás a my vám bezplatně navrhneme pro vás nejoptimálnější řešení

   

  Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |