Předodlučovač

Jen sběrná nádoba bez filtru

 

Pro eventuelní potřebu oddělení hrubých a jemných částic nasátého materiálu je možno instalovat předodlučovač bez filtru, ve kterém se oddělí hrubé částice a teprve takto předčištěný dopravní vzduch vstupuje do filtračního odlučovače, kde dojde k oddělení jemných částic materiálu. Předodlučovač je možno umístit zcela odděleně, což zjednodušuje možnosti dalšího nakládání s v něm zachyceným materiálem. Ať se jedná o jeho likvidaci, nebo naopak opětovný vstup do výrobního procesu.

Předodlučovač je vyztužená nádoba v jejíž horní části se nachází mechanický odlučovač hrubých kusů a ve spodní části sběrný prostor pro odsátý materiál, který je vypouštěn otevřením vrat, klapky, šoupěte (dle typu předodlučovače a potřeb zákazníka). Celá nádoba filtračního odlučovače je umístěna na ocelové podpěrné konstrukci.

 


 

typy BO / BOC

  • objem sběrného prostoru 0,2 až 5m3
  • vypouštěcí ventil otevíraný ručně nebo pneumaticky
  • místo kónického dna mohou být vyprazdňovací vrata
  • var odlučovače se liší se podle typu hrubých částic odsávaného materiálu a místních podmínek
  • protivýbuchová ochrana dle ATEX
  • tpodle konkrétních podmínek jsou pod filtr montována různá vynášecí/vypouštěcí zařízení
Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |