Titulní strana

Již více než 30 let se zabýváme vývojem, výrobou a prodejem stacionárních i mobilních sacích zařízení. Během této doby jsme se stali jedním z předních světových výrobců. Naše výrobky naleznete po celém světě, licenční výroba probíhá v Americe i Asii.

Námi produkovaná sací zařízení jsou používaná v průmyslových podnicích pro běžné úklidy, během oprav a rekonstrukcí a při odstraňování následků poruch a havárií.

 

Popis jednotlivých sacích zařízení:

Pro pravidelnou údržbu výrobních prostor slouží href=" www.disab.cz>stacionární (stabilní) sací zařízení, umožňující s minimálními nároky provádění běžného úklidu, jakož i rozsáhlých sací prací (např. odstraňování závalu po havárii). Stacionární sací zařízení sestává ze sací jednotky (zdroj podtalku), filtračního odlučovače se sběrným prostorem, případného předodlučovače bez filtru (pro zachycení hrubých částic) a potrubního rozvodu s jednotlivými připojovacími místy, který slouží pro dopravu nasátého materiálu z místa, kde je třeba provádět čistící práce a sacím zařízením. Pro zajištění dostatečné účinnosti a životnosti je stacionární sací zařízení velice robustní konstrukce, klade minimální nároky na údržbu, dosahuje vysoké kvality filtrace (čistota vyfukovaného vzduchu je > 99,9%) a event. může odsávat i zdraví škodlivé a výbušné prachy. Sací jednotky dosahují výkonu 22 až 160kW a podtlaku až 800mbar. Potrubní rozvod stacionárního sacího zařízení může být dle aktuálních potřeb průběžně dobudováván a rozšiřován. Dálka sací trasy může překročit až 300m.

Rozsáhlé sací práce mimo výrobní prostory (např. odstraňování následků poruch a havárií, vysávání kalových jímek, odsávání usazených spalin v kouřovodech, atd..) jsou realizovány pomocí href=" www.disab.cz>mobilního sacího zařízení. mobilní sací zařízení je sací zařízení (sací jednotka a filtrační odlučovač se sběrným prostorem) umístěné na podvozku nákladního automobilu, nebo na podvozku přívěsu či návěsu. Malé mobilní sací zařízení nemusí být osazeno na podvozku, ale jeho přemisťování může být uskutečňováno pomocí jeřábu, vysokozdvižného či paletového vozíku. Mobilní sací zařízení dosahují výkonu 37 až 240kW, podtlaku až 900mbar a odsávají až 8.100m3 vzduchu za hodinu. Pro zajištění dostatečné účinnosti a životnosti je mobilní sací zařízení velice robustní konstrukce, minimální nároky na údržbu, kvalitní filtrace (čistota vyfukovaného vzduchu je > 99,9%) a možnost odsávat i zdraví škodlivé a výbušné prachy.


 

Copyright © 2005-2019 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |